รางตัวซี C-Channel

รางตัวซี C-Channel

TypeSizeCat, NoSteel CitySCPRICE
ตื้น25X40X1200mm.CC00260180 
 25X40X2400mm.CC01520  
ลึก40X40X1200mm.CC02300240