แฮนดี้บ๊อกซ์ Handy Boxes + ฝาปิดแฮนดี้บ๊อกซ์ Handy Covers 2

แฮนดี้บ๊อกซ์ Handy Boxes + ฝาปิดแฮนดี้บ๊อกซ์ Handy Covers 2

หนา 1.2 mm.

Cat.,No. Knockout STEEL  SC PRICE
CITY
BX920 ตื้น ทึบ 45 36  
BX9212 ตื้น 1/2" X 3/4" X 1/2" 45 36  
BX922 ตื้น ก้นทะลุ 48 40  
BX923 ลึก 3/4" ล้วน 60 44  
BX925 ลึก ทึบ 60 44  
BX926   ลึก 1/2" X 3/4" X 1/2" 60 44  
BX929 ลึก ก้นทะลุ 1/2" X 3/4" X 1/2" 62 48  
BX930 ลึก ก้นทะลุ  3/4"  ล้วน 62  -  

 หนา 1.0 mm.                                                                

Cat.,No.KnockoutSTEEL SCPRICE
CITY
BX20ตื้น ทึบ2822Call
BX212ตื้น 1/2" X 3/4" X 1/2"2822 
BX22ตื้น ก้นทะลุ3024 
BX23ลึก 3/4" ล้วน4233 
BX25ลึก ทึบ4233 
BX26  ลึก 1/2" X 3/4" X 1/2"4233 
BX29ลึก ก้นทะลุ 1/2" X 3/4" X 1/2"4435 
BX30ลึก ก้นทะลุ  3/4"  ล้วน44 -