คอนดูทเอ๊าท์เลทบ๊อกซ์ พร้อมฝา Conduit Outlet Boxes

คอนดูทเอ๊าท์เลทบ๊อกซ์ พร้อมฝา Conduit Outlet Boxes

 

SIZE ยางรองฝา ฝาอลูมิเนียม
Cat, No. Steel City Cat, No. Steel City
1/2" OS01 10 OP21 10
3/4" OS02 12 OP22 12
1" OS03 16 OP23 16
1-1/4" OS04 30 OP24 30
1-1/2" OS05 30 OP25 30
2" OS06 50 OP26 50
2-1/2" OS07 80 OP27 80
3" OS08 100 OP28 100
3-1/2" OS09 180 OP29 180
4" OS10 180 OP30 180
5" OS11 360 OP31 360
6" OS12 480 OP32 480

 

 

SIZE

L.B.

L.L.L.R.O.C.O.T.T.B.
Cat, No.Steel CitySCCat, No.Steel CitySCCat, No.Steel CitySCCat, No.Steel CityCat, No.Steel CitySCCat, No.Steel City

1/2"

OB215235OL215235OR215235OC2152OT216041TB2170
3/4"OB226441OL226441OR226441OC2264OT228047TB2290
1"OB238458OL238458OR238458OC2384OT239661TB23130
1-1/4"OB24156102OL24156102OR24156102OC24156OT24170118TB24200
1-1/2"OB25166110OL25166110OR25166110OC25166OT25190128TB25220
2"OB26300190OL26300190OR26300190OC26300OT26320219TB26380
2-1/2"OB27440365OL27440365OR27440365OC27440OT27600387  
3"OB28560409OL28560409OR28560409OC28560OT28680460  
3-1/2"OB291000803OL291000803OR291000803OC291000OT2913401040  
4"OB301000803OL301000803OR301000803OC301000OT3013401040  
5"OB312400 OL312400 OR312400 OC312400OT313400   
6"OB324800 OL324800 OR324800 OC324800OT326000