คอนดูทเอ๊าท์เลทบ๊อกซ์ พร้อมฝา Conduit Outlet Boxes

คอนดูทเอ๊าท์เลทบ๊อกซ์ พร้อมฝา Conduit Outlet Boxes

 

SIZE ยางรองฝา ฝาอลูมิเนียม
Cat, No. Steel City Cat, No. Steel City
1/2" OS01 10 OP21 10
3/4" OS02 12 OP22 12
1" OS03 16 OP23 16
1-1/4" OS04 30 OP24 30
1-1/2" OS05 30 OP25 30
2" OS06 50 OP26 50
2-1/2" OS07 80 OP27 80
3" OS08 100 OP28 100
3-1/2" OS09 180 OP29 180
4" OS10 180 OP30 180
5" OS11 360 OP31 360
6" OS12 480 OP32 480

CALL 086-369-2482

         086-514-4414

         089-629-4542

 

SIZE

L.B.

L.L.L.R.O.C.O.T.T.B.
Cat, No.Steel CitySCCat, No.Steel CitySCCat, No.Steel CitySCCat, No.Steel CityCat, No.Steel CitySCCat, No.Steel City

1/2"

OB215235OL215235OR215235OC2152OT216041TB2170
3/4"OB226441OL226441OR226441OC2264OT228047TB2290
1"OB238458OL238458OR238458OC2384OT239661TB23130
1-1/4"OB24156102OL24156102OR24156102OC24156OT24170118TB24200
1-1/2"OB25166110OL25166110OR25166110OC25166OT25190128TB25220
2"OB26300190OL26300190OR26300190OC26300OT26320219TB26380
2-1/2"OB27440365OL27440365OR27440365OC27440OT27600387  
3"OB28560409OL28560409OR28560409OC28560OT28680460  
3-1/2"OB291000803OL291000803OR291000803OC291000OT2913401040  
4"OB301000803OL301000803OR301000803OC301000OT3013401040  
5"OB312400 OL312400 OR312400 OC312400OT313400   
6"OB324800 OL324800 OR324800 OC324800OT326000