แคล้มวงเดือน Applicable Hangers

แคล้มวงเดือน Applicable Hangers

 

 

SIZEE.M.TI.M.C
Cat, NoSteel CityCat, NoSteel CitySC
1/2"BC1115BC21158
3/4"BC1220BC2220105
1"BC1324BC232414.5
1-1/4"  BC243219.25
1-1/2"  BC253422.5
2"  BC263627.25
2-1/2"  BC2760 
3"  BC2872 
3-1/2"  BC29110 
4"  BC30120