แคล้มประกับ Conduit Clamps

แคล้มประกับ Conduit Clamps

 

SIZEE.M.TI.M.C
Cat, NoSteel CitySCCat, NoSteel CitySC
1/2"CC11125.5CC21125.5
3/4"CC12146.5CC22146.5
1"CC13167.25CC23167.25
1-1/4"CC14208.75CC24208.75
1-1/2"CC152211.25CC252211.25
2"CC162412.75CC262412.75
 2-1/2" -  -   -CC272815.25
3" -  -  -   CC28  34  17.5
3-1/2" -  -  - CC294824
4"  - -  - CC305825.75
5"  - -   -  -  - 64