หมวกเข้าสาย (หัวงูเห่า) Sevice Entrance Caps

หมวกเข้าสาย (หัวงูเห่า) Sevice Entrance Caps

SIZEแคล้มเกลียว
   Cat, No. Steel City     SC  Cat, No. Steel City    SC
1/2"OE114833.5OE214833.5
3/4"OE127045.25OE227045.25
1"OE138055.5OE238055.5
1-1/4"OE1412070OE2412070
1-1/2"OE1514089OE2514089
2"OE16220153.25OE26220153.25
2-1/2" - - -OE27500333
3" - - -OE28660409
3-1/2" - - -OE29800473
4" - - -OE30800473
5" - - -OE3119001680
6" - - -OE3225002200