คอนเนคเตอร์จับท่ออ่อนกันน้ำ Liquid Tight Flexible Connertors

คอนเนคเตอร์จับท่ออ่อนกันน้ำ Liquid Tight Flexible Connertors

SIZEตรงโค้ง 45oโค้ง 90o
Cat.,NoSTEELSCCat.,NoSTEELSCCat.,NoSTEELSC
CITYCITYCITY
1/2"RFN215230RFNA21260165RFNQ21260165
3/4"RFN227240RFNA22440275RFNQ22440275
1"RFN2312075RFNA23770480RFNQ23770480
1-1/4"RFN24200125RFNA241,300820RFNQ241,300820
1-1/2"RFN25300180RFNA251,500950RFNQ251,500950
2"RFN26500310RFNA261,7001,080RFNQ261,7001,080
2-1/2"RFN271,000600RFNA273,0001,900RFNQ273,0001,900
3"RFN281,200750RFNA284,5002,800RFNQ284,5002,800
4"RFN291,6001,000RFNA296,4004,050RFNQ296,4004,050