คอนเนคเตอร์จับท่ออ่อนเหล็ก Flexible Connertors

คอนเนคเตอร์จับท่ออ่อนเหล็ก Flexible Connertors

SIZECat.,NoSTEELSC
CITY
1/2"FN01157
3/4"FN022516
1"FN034022
1-1/4"FN048073
1-1/2"FN0512095
2"FN06150120
3-1/2"FN09600 -
4"FN10600468