เชสนิปเปิ้ล Chase Nipples

เชสนิปเปิ้ล Chase Nipples

 

SIZE    CAT.,NO

 STEEL  

  PRICE
 CITY
1/2"HN2130 
3/4"HN2240 
1"HN2350 
1-1/4"HN2470 
1-1/2"HN2590 
2"HN26140 
2-1/2"HN27240 
3"HN28300 
3-1/2"HN29400 
4"HN30460 
5"HN311,000 
      6"                       HN32    1,600