บ๊อกซ์กลมกันน้ำ พร้อมฝา

บ๊อกซ์กลมกันน้ำ พร้อมฝา

 SIZE1 ทาง2 ทางตรง2 ทางฉาก3 ทาง4 ทาง
CAT.,STEELSCCAT.,STEELSCCAT.,STEELSCCAT.,STEELSCCAT.,STEELSC
NO.CITY NO.CITY NO.CITY NO.CITY NO.CITY