งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดโรงงานแยกก๊าซ ปตท. เทพารักษ์